Board

Our board members are listed on this page. They formulate the positions of the party and support the council members in their work. In doing so, they represent LVS to external parties and draw up internal policies.

Do you want to speak to the board about something? Or do you have a question or comment? Send us a message!

The thirteenth board of LVS is active in the academic year 2020-2021 and is constituted as follows:

Bestuur 2021-2022
Björn

Voorzitter: Björn de Ruiter

"Onder aanvoering van dit nieuwe bestuur hoopt LVS verder te professionaliseren, de universitaire medezeggenschap te versterken en, als hoofddoel, als een organisatie voor íedere student te fungeren. Dat is immers ons eerste principe!"⁠⁠

Foto van Melih Uzun de Vicevoorzitter.

Vicevoorzitter: Melih Uzun

"Door alle studenten en hun ideeën met betrekking tot de Universiteit te verwelkomen willen we onze stem versterken in beleidsprocessen, onze zichtbaarheid vergroten in Leiden én Den Haag, en uitgroeien tot een hechtere community!”

Profielfoto Claire rond.png

Secretaris: Claire van den Helder

"LVS is een diverse community van studenten die elkaar motiveren en inspireren. Het bestuur zet zich ervoor in dat iedereen zich gesteund voelt binnen LVS."

Profielfoto Daniel rond.png

Assessor Beleid:

Danië Scheurwater

"Veel studenten zien dat er allemaal dingen verkeerd gaan, maar weten zelden hoe ze er iets aan moeten doen. Ik had dit gevoel ook en ging op zoek naar hoe ik zo veel mogelijk verbeterpunten kon aanpakken voor studenten en kwam terecht bij de professioneelste studentenpartij van Leiden, LVS."

Nadien Verkiezingsfoto 20-21.jpg

Assessor Leden: 

Nadien Abou Elmagd

 "Ik voelde mij echt meteen op mijn plek vanaf het moment dat ik lid werd, wat het voor mij ook nog eens heel mooi maakt dat ik als bestuurslid mijn bijdrage kan bieden!"

Profielfoto Jamie rond.png

Assessor Raadswerk: 

Jamie Bick

"Ik wilde iets doen om internationale studenten zich thuis te laten voelen op de universiteit. ⁠Dat is waarom ik lid werd van LVS. Wat ik niet had verwacht, is dat ik zo’n warme community zou vinden."